دستگاه بلوک زن
بلوک زن متحرک برقی ساده
جهت تولید انواع بلوک دیواری و سقفی بصورت تخم گذار
ظرفیت تولید در یک شیفت با قالب 5تایی برای تولید بلوک
40*20سانتیمتر بین 900تا 1200عدد میباشد
ساخت اسکلت توسط ناودانی 8بجای نبشی جهت دوام و طول عمر
زیاددارای سیستم ویبره 4یاتاقانه با الکتروموتور2اسب  بخارو
3000دور قابلیت تولید بلوک با ابعاد واشکال مختلف بوسیله ی 
تعویض قالب های متفاوت 
سیستم حرکتی دستگاه توسط گیربکس وبا الکتروموتور1اسب 
بخارو1400دورافزایش طول عمر قالب با استفاده از ورق 8
میلیمتر در کلاف اصلی قالب